Tankefällor del 1

Ibland kan vårt bagage göra att vi överreagerar, missbedömer eller felbedömer situationer. Så kallade "tankefällor". Det är ganska vanligt men det är först när man låter dem dominera som det blir ett problem, eftersom de då får oss att agera på ett sätt som vi annars inte skulle ha gjort. Först när man lärt sig att lägga märke till sina tankefällor kan man också lära sig att undvika dem.
 
Jag kommer att lägga ut några typiska tankefällor uppdelat på några inlägg. Kanske känner du igen dig i någon? Det gjorde i alla fall jag ;-)
 
Allt eller inget-tänkande
Detta innebär att du uppfattar saker som antingen svart eller vitt. Det finns ingenting däremellan dvs ingen gråskala. Om någonting inte är helt perfekt är det istället totalt misslyckat.
 
Exempel: Du har fått näst bästa betyg på ett prov eller tenta men eftersom du inte är bäst så ser du det istället som ett totalt misslyckande. Tankefelet är då att du glömmer att näst bäst faktiskt är väldigt bra!
 
Övergeneralisering
När man uppfattar enstaka händelser (oftast negativa) som ett mönster som typiskt för dig eller hela livet som helhet.
 
Exempel: Du söker ett jobb, men får det inte, och drar genast slutsatsen att du aldrig någonsin kommer att få ett jobb överhuvudtaget. Helt klart ett tankefel eftersom det allra flesta får söka väldigt många jobb innan de får napp. Se upp med ord som "aldrig" eller "alltid".
 
Tankeläsning
Detta är när man alltid tror att andra tänker negativa tankar om en. Dessutom gör man inga försök att ta reda på om det verkligen är så.
 
Exempel: Du möter en person du känner på gatan som inte hälsar. Du drar genast slutsatsen att personen inte gillar dig. Typiskt tankefel eftersom det lika gärna kan vara att den andra gick i andra tankar eller inte såg dig.
 
Det kommer flera...

Är det alltid bådas fel?

 
När det uppstår svårlösta konflikter mellan människor så är den typiskt svenska utgångspunkten att det alltid är bådas fel när två träter, att det måste bero på ”kommunikationssvårigheter” och att båda måste ändra sitt beteende för att mötas på halva vägen. Jag tror ni känner igen inställningen.
 
Så kan det naturligtvis vara, men ofta är det inte alls så enkelt tror jag. Tvärtom kan det mycket väl vara så att den ena parten beter sig socialt oacceptabelt, och att det kanske inte alls är önskvärt för den andre att kompromissa i någon högre grad. Om den ene gör fel, beter sig oacceptabelt eller destruktivt bör beteendet kanske hellre stoppas. Det är inte för inte som temat ”besvärliga människor” är ett så populärt ämne för föreläsare och som dessutom ofta drar stora åhörarskaror.
 
Det finns människor som helt enkelt fungerar sämre socialt. En narcissistiskt lagd person kanske trivs utmärkt på toppen av sin organisation eftersom andras beundran är livsviktig. Däremot upplever ofta familjen att hen aldrig är hemma. Kanske har hen inga vänner och är allmänt självupptagen och trist.
 
Jag tror, att det enda sättet för en person med de här problemen är att "få syn på sig själv" vilket är svårt, då självinsikt ofta saknas. Många är helt omedvetna om sina personliga egenskaper och hur det uppfattas av andra. Att lära känna sig själv tror jag är en avgörande förutsättning för att växa som människa. Oavsett om det sker med egna krafter eller med hjälp av professionella.
 
Att se sig själv inklusive sina brister och mindre vackra sidor klart och tydligt kan vara ångestladdat. Att kunna ställa sig utanför sig själv och se sig själv med andras ögon. Att "fronta" sig själv helt enkelt.
 
För att fly undan ångesten gör många valet att fortsätta betrakta sig själva med rosenskimrande glasögon. Ett val man får betala ett högt pris för; Man lär sig då inte förmågan att hantera verkligheten, det vill säga; oss själva, våra vänner, vårt jobb...you name it!
 
Avslutar med ett citat av Oscar Wilde
När folk är överens med mig har jag ofta en känsla av att jag måste ha fel
Haha...nu snackar vi självinsikt! ;-)

Tankens kraft

Tankens kraft är stor. Det vi tänker påverkar oss mycket mer än vi tror. Ponera att de negativa tankar du har om dig själv, istället hade varit en annan person som talat till dig i samma ordaglag. Ja, då hade du förmodligen blivit arg, ledsen och sårad samt känt dig påhoppad. Självklart påverkas du på samma sätt av dina tankar men du är inte lika medveten om det.
 
Sen har vi de tankefällor man kan trilla i. De leder till att vi reagerar på ett sätt som inte är rationellt. Är man uppmärksam kan man lära sig att känna igen dess fällor så att man kan undvika dem. Krävs lite jobb och man måste framförallt vilja det.
 
Här kommer några tankefällor (jag har hittat dem på nätet).
 
Allt-eller-intet-tänkande - man uppfattar allt som inte är helt perfekt som misslyckat.
Förstoring och förminskning - Man förstorar det som är negativt och förminskar det som är positivt.
Selektivt tänkande – Man uppfattar endast det som bekräftar ens egna, negativa tankar.
Tankeläsning - Man gissar vad någon tänker istället för att ta reda på hur det egentligen är.
Diskvalificering av det positiva - Man bortser från det som är positivt och räknar det inte.
Övergeneralisering - Man drar generella slutsatser om tillvaron utifrån enstaka händelser. Ett enda misslyckande tolkas som ett mönster som kommer att upprepas gång på gång.
Katrastroftänkande - Man förväntar sig ständigt att katastrofer kommer att inträffa.
Känslotänkande - Man tror att de känslor man har är fakta.
Personalisering – Man tar på sig ansvaret för händelser som man inte kan påverka.
Förhastade slutsatser – Man drar slutsatser utifrån väldigt lite information.
 
Visst, sånt här sysslar man nog med lite till mans. Men det är när det blir utpräglat som det verkligen blir ett problem. Både för en själv och för dem som finns i ens omgivning. Visst är det intressant!