Bra nog

 
Att göra sitt bästa är inte samma sak som att göra något perfekt, utan att utgå från sina egna förutsättningar. Jag gör det bästa jag kan, och du gör det bästa du kan, oavsett om det är lika mycket, snabbt, högt eller stort eller inte.

När vi pressar oss till att göra mer än vad vi kan mår vi dåligt över att vi inte kan bättre och slutar kanske med något vi innan tyckte var roligt. Ingen har rätt att kräva mer av oss än vi själva klarar av.

Att göra sitt bästa är inte bara tillräckligt, utan helt fantastiskt <3