Vänner är lycka?

 

Det är bevisat att sociala band är det tydligaste gemensamma kännetecknet för personer som är lyckliga. Även om goda relationer inom familjen, till vänner och arbetskollegor inte är någon absolut lyckogaranti, så tycks det vara svårt att bli genuint lycklig utan att ha bra nära relationer.

Vi känner allra störst glädje då vi är bland vänner. Minst välbefinnande finner vi av att vara ofrivilligt ensamma och leva ett liv utan sociala kontakter. Det bästa är om man kan förena kärlek och vänskap, att vara bästa vän med sin partner.

Ett fåtal nära relationer är fullt tillräckligt. Massvis med vänner kommer inte att öka lyckan. Att ha opersonliga kontakter bidrar inte heller till ett ökat välbefinnande, då hjälper det inte hur många vänner vi har. Socialt stöd kan också ha betydelse för vår fysiska hälsa genom att det verkar stärkande på immunförsvaret.

Så det gäller att vara rädd om sina vänner, de som alltid finns där och ställer upp.