Tankefällor del 1

Ibland kan vårt bagage göra att vi överreagerar, missbedömer eller felbedömer situationer. Så kallade "tankefällor". Det är ganska vanligt men det är först när man låter dem dominera som det blir ett problem, eftersom de då får oss att agera på ett sätt som vi annars inte skulle ha gjort. Först när man lärt sig att lägga märke till sina tankefällor kan man också lära sig att undvika dem.
 
Jag kommer att lägga ut några typiska tankefällor uppdelat på några inlägg. Kanske känner du igen dig i någon? Det gjorde i alla fall jag ;-)
 
Allt eller inget-tänkande
Detta innebär att du uppfattar saker som antingen svart eller vitt. Det finns ingenting däremellan dvs ingen gråskala. Om någonting inte är helt perfekt är det istället totalt misslyckat.
 
Exempel: Du har fått näst bästa betyg på ett prov eller tenta men eftersom du inte är bäst så ser du det istället som ett totalt misslyckande. Tankefelet är då att du glömmer att näst bäst faktiskt är väldigt bra!
 
Övergeneralisering
När man uppfattar enstaka händelser (oftast negativa) som ett mönster som typiskt för dig eller hela livet som helhet.
 
Exempel: Du söker ett jobb, men får det inte, och drar genast slutsatsen att du aldrig någonsin kommer att få ett jobb överhuvudtaget. Helt klart ett tankefel eftersom det allra flesta får söka väldigt många jobb innan de får napp. Se upp med ord som "aldrig" eller "alltid".
 
Tankeläsning
Detta är när man alltid tror att andra tänker negativa tankar om en. Dessutom gör man inga försök att ta reda på om det verkligen är så.
 
Exempel: Du möter en person du känner på gatan som inte hälsar. Du drar genast slutsatsen att personen inte gillar dig. Typiskt tankefel eftersom det lika gärna kan vara att den andra gick i andra tankar eller inte såg dig.
 
Det kommer flera...