Kvällsfundering; Är jag fri på riktigt?

 
Man får inte glömma, att det människor säger om och till en, oftast är en åsikt och inte vem jag verkligen är. Konsten är bara att ta det personligt, utan att falla. Först när omgivningens tyckande inte når min innersta kärna, är jag fri. På riktigt!